IMO-el d.o.o.

IMO-el d.o.o.

INŽENJERING, MONTAŽA, ODRŽAVANJE, ELEKTRO

REFERENCE

Solarne elektrane

 • “ELVI” d.o.o., Bukovlje, Montaža solarne elektrane na krovu stambene kuće, 10kW, 12/2011

 • Solarna elektrana MARIĆ 1, Bukovlje, Montaža solarne elektrane na krovu stambene kuće, 10kW, 12/2011

 • Solarna elektrana TENJA 1, Tenja, Montaža solarne elektrane na krovu stambene kuće, 10kW, 02/2012

 • Solarna elektrana JERKOVIĆ 1, Slavonski Brod, Montaža solarne elektrane na krovu stambene kuće, 10kW, 01/2012

 • Solarna elektrana IMO-el, Brodski Drenovac, Solarna elektrana snage 10kW IMO-el

 • Solarna elektrana JUZBAŠIĆ 1, Bošnjaci, Montaža solarne elektrane na krovu stambene kuće, 10kW, 03/2012

 • Solarna elektrana ZMAJEVAC 1, Zmajevac, Montaža solarne elektrane na krovu stambene kuće, 10kW, 03/2012
   
 • Solarna elektrana KAMEN PLEHAN 1, Slavonski Brod, Montaža solarne elektrane na krovu proizvodnog objekta, 40kW, 04/2012

 • Solarna elektrana KAMEN PLEHAN 2, Slavonski Brod, Montaža solarne elektrane na krovu proizvodnog objekta, 20kW, 04/2012

 • Solarna elektrana IRIĆ 1, "Obrada metala d.o.o.", Gornja Obrijež, Montaža solarne elektrane na krovu proizvodnog objekta, 10kW, 05/2012

 • Solarna elektrana ĐURKOVIĆ 1, Svilaj, Montaža solarne elektrane na krovu stambene kuće, 10kW, 05/2012

 • Solarna elektrana PATRIČAR 1, "Patričar" d.o.o., Ivankovo, Montaža solarne elektrane na krovu prodajnog centra, 30kW, 06/2012 

 • Solarna elektrana MIJAKIĆ 1, Đakovo, Montaža solarne elektrane na krovu stambene kuće, 10kW, 07/2012
   
 • Solarna elektrana KNEŽEVIĆ 1, Đakovo, Montaža solarne elektrane na krovu stambene kuće, 10kW, 08/2012
   
 • Solarna elektrana ZELENO DEMERJE 1, "Zeleno demerje d.o.o.", Hrvatski Leskovac, Montaža solarne elektrane na krovu proizvodnog objekta, 08/2012
   
 • Solarna elektrana INDUSTRIJSKA 1, Industrijska škola, Slavonski Brod, Montaža solarne elektrane na krovu Industrijske škole, 10kW, 09/2012

 • Solarna elektrana KALINIĆ 1, Slavonski Brod, Montaža solarne elektrane na krovu stambene kuće, 10kW, 11/2012

 • Solarna elektrana RADAT 1, Đakovo, Montaža solarne elektrane na krovu stambene kuće, 10kW, 12/2012

 • Solarna elektrana NOVAK 1, Tomica, Montaža solarne elektrane na krovu stambene kuće, 10kW, 01/2013 

 • Solarna elektrana KAN PROMET 1, "Kan promet d.o.o.", Đakovo, Montaža solarne elektrane na krovu poslovnog objekta, 10kW, 02/2013
   
 • Solarna elektrana LUKETIĆ 1, Slavonski Brod, Montaža solarne elektrane na krovu stambene kuće, 10kW, 02/2013
   
 • Solarna elektrana AGROMODUS 1, Semeljci, Montaža solarne elektrane na krovu proizvodnog objekta, 10kW, 03/2013
   
 • Solarna elektrana JERKOVIĆ 1, Bukovlje,  Montaža solarne elektrane na krovu stambene kuće, 10kW, 04/2013
   
 • Solarna elektrana PRANJIĆ 1, Bukovlje, Montaža solarne elektrane na krovu stambene kuće, 10kW, 04/2013
   
 • Solarna elektrana MESIĆ 1, "Metalna galanterija d.o.o.", Brodski Stupnik, Montaža solarne elektrane na krovu proizvodnog objekta, 10kW, 04/2013
   
 • Solarna elektrana DREYER 1, Velika Kopanica, Montaža solarne elektrane na krovu stambene kuće, 10kW, 04/2013
   
 • Solarna elektrana STROP 1, "Strop Bukovlje d.o.o.", Bukovlje, Montaža solarne elektrane na krovu proizvodnog objekta, 10kW, 04/2013
   
 • Solarna elektrana TEHNOCOLOR 1, "Tehnocolor d.o.o.", Đakovo, Montaža solarne elektrane na krovu prodajnog centra, 35kW, 04/2013
   
 • Solarna elektrana PATRIČAR 2, "Patričar d.o.o.", Županja, Montaža solarne elektrane na krovu prodajnog centra, 40kW, 05/2013
   
 • Solarna elektrana KAURINOVIĆ 1, Slavonski Brod, Montaža solarne elektrane na krovu stambene kuće, 10kW, 05/2013
   
 • Solarna elektrana VRKIĆ 1, Donji Miholjac, Montaža solarne elektrane na krovu proizvodnog objekta, 10kW, 05/2013
   
 • Solarna elektrana GONG 1, Donji Miholjac, Montaža solarne elektrane na krovu stambene kuće, 10kW, 05/2013
   
 • Solarna elektrana ŠERNHORST 1, Dugo Selo, Montaža solarne elektrane na krovu stambene kuće, 10kW, 05/2013
   
 • Solarna elektrana ISOVIĆ 1, Bukovlje, Montaža solarne elektrane na krovu stambene kuće, 10kW, 05/2013
   
 • Solarna elektrana MLINARIĆ 1, Vukovar, Montaža solarne elektrane na krovu stambene kuće, 10kW, 06/2013
   
 • Solarna elektrana KAMEN PLEHAN 3, Montaža solarne elektrane na krovu proizvodnog objekta 06/2013
   
 • Solarna elektrana KAMEN PLEHAN 4, Montaža solarne elektrane na krovu proizvodnog objekta 06-07/2013
   
 • Solarna elektrana PLETERNICA 1, Montaža solarne elektrane za vlastitu potrošnju, 06/2013
 • Solarna elektrana ŽIVKOVIĆ 1, Slavonski Brod, Montaža solarne elektrane za vlastitu potrošnju, 06-07/2013

 • Solarna elektrana ALKOVIĆ 1, Bukovlje, Montaža solarne elektrane na krovu stambene kuće, 10kW, 06-07/2013
   
 • Solarna elektrana GAVRAN 1, Slavonski Brod, Montaža solarne elektrane na krovu stambene kuće, 10kW, 06/2013

 • Solarna elektrana DAR SUNCA 1, Vukovar, Montaža solarne elektrane na krovu stambene kuće, 10kW, 06/2013

 • Solarna elektrana MIRKOVIĆ EMILIJA 1, Bukovlje, Montaža solarne elektrane na krovu stambene kuće, 10kW, 06/2013

 • Solarna elektrana PEIĆEVIĆ 1, Otok, Montaža solarne elektrane na krovu stambene kuće, 10kW, 06/2013

 • Solarna elektrana PAVLOVIĆ 1, Cerna, Montaža solarne elektrane na krovu stambene kuće, 30kW, 06/2013

 • Solarna elektrana ZLATNI CEKIN 1, Brodsko Vinogorje, Montaža solarne elektrane na krovu stambene kuće, 10kW, 07/2013

 • Solarna elektrana MATO VLADIĆ, Oprisavci, Montaža solarne elektrane na krovu stambene kuće, 10kW, 07/2013

 • Solarna elektrana INTERIJER MARKO 1, Gorna Vrba, Montaža solarne elektrane na krovu stambene kuće, 30kW, 08/2013

 • Solarna elektrana JOZIĆ MARKO 1, Slavonski Brod, Montaža solarne elektrane na krovu stambene kuće, 10kW, 09/2013

 • Solarna elektrana PRANJIĆ ANTONIJA 1, Sibinj, Montaža solarne elektrane na krovu stambene kuće, 10kW, 09/2013

 • Solarna elektrana ALKOVIĆ 1, Sibinj, Montaža solarne elektrane na krovu stambene kuće, 10kW, 09/2013

 • Solarna elektrana JOZIĆ 1, Slavonski Brod, Montaža solarne elektrane na krovu stambene kuće, 10kW, 09/2013

 • Solarna elektrana FARMA JOZIĆ 1, Slavonski Kobaš, Montaža solarne elektrane na krovu farme, 30kW, 09/2013

 • Solarna elektrana ĆOSIĆ 1, Sibinj, Montaža solarne elektrane na krovu stambene kuće, 10kW, 10/2013

 • Solarna elektrana DOM 1, Slobodnica, Montaža solarne elektrane na krovu stambene kuće, 30kW, 10/2013

 • Solarna elektrana ŽDERIĆ 1, Đakovo, Montaža solarne elektrane na krovu stambene kuće, 10kW, 10/2013

 • Solarna elektrana ALKOVIĆ ANTUN 1, Bukovlje, Montaža solarne elektrane na krovu stambene kuće, 10kW, 10/2013

 • Solarna elektrana FOTON 1, Slavonski Brod, Montaža solarne elektrane na krovu auto kuće, 30kW, 10/2013

 • Solarna elektrana GRAD PLETERNICA, Pleternica, Montaža solarne elektrane na krovu općine 10kW, 10/2013

 

Ukupna snaga instaliranih solarnih elektrana u 2013 iznosi 908 kW.

© IMO-el d.o.o., Dr. Mile Budaka 1, 35000 Slavonski Brod
telefon: ++385 (0) 35 445 572
e-mail: info@imoel.hr